• ACI
  • GITONE
  • MARINA
  • RIJEKA
Molimo pričekajte
ACI marina Rijeka
Marina u centru grada
ACI marina Rijeka biti će zelena i potpuno digitalizirana marina te središte razvoja novih tehnologija koje će se u budućnosti primjenjivati u nautičkom turizmu, kako na plovilima tako i u samim marinama.

Ova buduća luka nautičkog turizma obogatiti će nautičku i turističku ponudu grada i regije te pozitivno utjecati na razvoj gospodarstva.

O projektu

Luka posebne namjene – luka nautičkog turizma Porto Baroš trenutni je naziv za buduću ACI marinu Rijeka.


Koncesija na pomorskom dobru dana na način da piše: Odobrenje za ishodovanje lokacijske dozvole dano je u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Baroš, buduće ACI marine Rijeka.

Površina pomorskog dobra – lučkog područja (kopneni i morski dio) koji se daje u koncesiju iznosi 105.897 m².
Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 godina.

Predviđeni kapacitet luke je više od 230 vezova, planiran na prosječnoj duljini plovila od 16 metara. Procijenjena vrijednost projekta je 363,7 milijuna kuna, a u okviru njega planira se zapošljavanje 132 radnika. Početak građevinskih radova očekuje se krajem 2023. godine, otvaranje morskog dijela 2025., a cijele marine 2026. godine.

O projektu

[1] ACI marina Rijeka - vizualizacije odozgo
[2] ACI marina Rijeka - vizualizacije odozgo
[3] ACI marina Rijeka - vizualizacije odozgo

Vrijednost projekta
363,7 milijuna kuna

Predviđeni kapacitet
oko 230 vezova

Planirano zapošljavanje
132 radnika

Početak radova
krajem 2023. godine

Otvorenje morskog dijela
2025. godine

Završetak cijele marine
2026. godine


Dodatni sadržaji


  • na gornjem platou lukobrana bit će izgrađena šetnica širine pet metara, s liftom za osobe s invaliditetom i teško pokretne osobe
  • u podnožju lukobrana će se smjestiti prostori za sportski jedriličarski klub
  • u centralnoj zgradi marine predviđen je trgovački centar s manjim butik trgovinama, zajedno s nizom ugostiteljskih sadržaja, od restorana do lounge bara s preljevnim bazenom na vrhu glavne zgrade koji će pružati pogled na marinu i Riječki zaljev
  • u jednoj od zgrada u prizemlju predviđen je prostor za charter agencije, čija će plovila biti smještena u dijelu marine
  • poslovni prostori
  • garaža u nastavku centralne zgrade koja će dijelom biti podzemna te s predviđenim kapacitetom od oko 500 parkirnih mjesta

[1] ACI marina Rijeka - detalji vizualizacija
[2] ACI marina Rijeka - detalji vizualizacija
[3] ACI marina Rijeka - detalji vizualizacija
[4] ACI marina Rijeka - detalji vizualizacija
O nama

ACI – GITONE d.o.o. osnovali su društvo ACI d.d. i tvrtka GITONE Kvarner d.o.o.


Zajednička tvrtka osnovana je za potrebe izgradnje i upravljanja lukom nautičkog turizma ACI marina Rijeka.

U novoosnovanoj tvrtki ACI je zadužen za dio poslovanja koji se odnosi na nautički turizam, odnosno prihvat plovila i povezane usluge, a GITONE za ostale vezane poslove, uključujući i dovođenje megajahti na vez.

Zajednički cilj ovih tvrtki je izgraditi i urediti luku nautičkog turizma s prestižnih 5 sidara te podignuti kvalitetu ponude destinacije.

ACI – GITONE

Naši osnivači

ACI

ACI u svom sustavu broji ukupno 22 marine strateški raspoređene po cijelom Jadranu – od Umaga na sjeveru do Dubrovnika na jugu. ACI marine kontinuirano svake godine osvajaju nagrade u raznim kategorijama, kako u nacionalnim, tako i u svjetskim razmjerima. Čak dvije ACI-jeve marine: Rovinj i Cres kategorizirane su s rijetkih elitnih 5 sidara koja klijentima jamče ispunjavanje najviše razine kvalitete u pogledu niza posebnih uvjeta i visokih standarda opremljenosti i izgleda prostora u kojima se djelatnosti obavlja, načina na koji se usluge pružaju, sadržaja koji marina nudi te u konačnici i u pogledu primjene načela zaštite okoliša u svakodnevnom poslovanju. Gotovo sve marine imaju Plavu zastavu koja po strogo definiranim kriterijima jamči održivo upravljanje i gospodarenje morem te kopnenim pojasom određene marine.

Svaka marina osim usluga najma veza, u suradnji s poslovnim partnerima, koji su u zakupu ACI-jevih poslovnih prostora, nudi i široku lepezu vrsta usluga poput komplementarnosti servisnih djelatnosti i drugih uslužnih djelatnosti.


GITONE Kvarner

GITONE Kvarner d.o.o. trgovačko je društvo osnovano 2019. godine sa sjedištem u Zagrebu te primarnim fokusom na pružanje turističkih i hotelijerskih usluga najviše razine kvalitete.

Društvo je središnja točka grupe društava koja posluje na području jugoistočne i središnje Europe, objedinjavajući stečena znanja i dugogodišnju tradiciju rada članica grupe na tržištima Njemačke i Austrije te iskustvo izgrađeno kroz poslovanje u lokalnom podneblju Republike Hrvatske. Među članicama grupe u inozemstvu svakako se ističe Lürssen grupa sa sjedištem u Bremenu u Saveznoj Republici Njemačkoj, dok se u Republici Hrvatskoj najviše ističu Liburnia Riviera Hoteli d.d. kao jedna od vodećih hotelskih kuća na području Istre, Kvarnera ali i cijele Republike Hrvatske. Osim navedenih članica društva u Republici Hrvatskoj ističe se i Lürssen Design Center Kvarner, najmoderniji inženjerski ured koji je podrška njemačkim brodogradilištima u zadovoljavanju kontinuirane potrebe projektiranja mega jahti, od konceptualne podrške do detaljnog dizajna za proizvodnju.

Društvo raspolaže iznimnim „know-how“ potencijalnima, jakim upravljačkim kapacitetima koji osiguravanju najviše standarde investiranja i provedbe te stabilnim izvorima financiranja.

Zahvaljujući vrijednostima koje njeguje poput inovativnosti, ulaganja u ljuske potencijale, dugoročnog održivog poslovanja te fuzije tradicionalnog shvaćanja s novim tehnologijama, misija društva je svojim poslovanjem utjecati na ujednačeni turistički, gospodarski i kulturni razvoj kvarnerskog područja promovirajući ga kao poželjnu regionalni i međunarodnu destinaciju.Izjave

"Učinit ćemo sve da ACI marina Rijeka bude prva i najbolja u Hrvatskoj i šire"


Kristijan Pavić, direktor ACI d.d.

"Pametna integracija elitne marine u okruženju gradskog središta svrstat će Rijeku na turističku kartu Mediterana i vratiti grad na more."


Johannes Böck, član Uprave GITONE Kvarner d.o.o.

"Sve zone koje su sada zapuštene i kojima pristup nije dopušten: Senjsko pristanište, Ružićev gat, Sušački lukobran, postat će nove atraktivne pozicije za šetnju i uživanje u kvalitetnim sadržajima."


Anđelko Petrinić, direktor ACI – GITONE d.o.o.

"Svojim brojnim sadržajima, novim radnim mjestima i poslovnim mogućnostima unaprijedit će i kvalitetu života stanovnika ne samo Rijeke, već i cijele riječke regije."


Josip Ostrogović, član Uprave ACI-ja za investicije, marketing i maloprodaju